top of page

3.

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter är ett vanligt problem. De flesta av oss kan lida av tillfällig sömnlöshet under en stressig period i livet. De flest förekommande sömnproblemen är svårigheter att somna på kvällen, att vakna tidigt eller att inte kunna somna om vid uppvaknanden. Stress, ångest och oro kan ofta bidra till sömnlöshet och sömnsvårigheter. Även negativa händelser i livet, som till exempel skilsmässa eller sjukdom, kan bidra till att sömnproblem uppstår.

 

KBT-terapi har visat sig vara ett effektivt sätt att komma till rätta med sömnsvårigheter.

En KBT-behandling börjar med en noggrann kartläggning av sömnproblemen och strategier som kan ha utvecklats för att hantera trötthet under dagen som kan försämra möjligheter att sova nästa natt. Det kan till exempel vara att sova på dagen, dricka stora mängder kaffe eller enegeridryck. Det kan även vara bristande rutiner för kost och motionsvanor. Därefter påbörjas behandling som innebär att man får hjälp med att förändra beteenden som bidrar till sömnproblemen. 

 

Det vanligaste behandlingsmetoden för sömnsvårigeheter är sömnrestriktion. Det innebär i korthet att tillsammans med terapeuten göra en strukturerad plan för att begränsa tiden man spenderar i sängen. Syftet med sömnrestriktion är att utveckla och återfå en så stark sömndrift, att det sen går lättare att somna. Därefter ökas systematiskt sängtiden tills man återfått en lämplig sömnnivå. Dessa strategier kan verka enkla, samtidigt som det kan vara en tuff behandling att genomgå. 

I behandlingen ingår även att lära sig om hur sömn fungerar, korrigera felaktiga idéer om sömn, samt gå igenom miljöfaktorer som påverkar sömnen.

 

bottom of page