top of page

Individuell samtalsterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa.

KBT-baserad samtalsterapi kan användas till exempel vid stress, depression, sömnsvårigheter, oro, ångestsyndrom, personliga kriser och andra former av psykisk ohälsa och behandling som är inriktad på livsstilsförändringar. 

Terapisamtalen har fasta former, att gå i samtalsterapi innebär att tillsammans med terapeuten söka efter mönster i tankar, känslor och beteenden. Man kommer tillsammans överens om vilket fokus och mål behandlingen ska ha och ramarna för behandlingen, till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas.

Man arbetar tillsammans med formulerade målsättningar i terapin och den sökande bidrar med sin berättelse och terapeuten med sin erfarenhet och kompetens.

Samtalsterapi kan pågå under kortare eller längre tid, beroende på hur problembilden ser ut och vilka mål som är viktiga att uppnå. Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen. 

Mot slutet av behandlingen formuleras en plan för att fortsätta att arbeta på egen hand för att ha kvar de förändringar som har gjorts under behandlingen.

Terapisamtal är ca 45 minuter.

bottom of page