top of page

Internetbaserad
KBT-behandling

Samtalsmottagningen erbjuder klienter internetbaserade behandlingsprogram som ett extra stöd och komplement till den terapi som sker på Samtalsmottagningen. Behandlingsprogrammen bygger på Kognitiv Beteendeterapi, vilket innebär att det är samma behandling som man genomgår på Samtalsmottagningen.

Med det internetbaserade behandlingsprogrammet kan du arbeta med din behandling på distans, utöver de möten som sker på Samtalsmottagningen. Det enda du behöver är en dator, smartphone eller surfplatta och en internetuppkoppling. Det digitala behandlingsprogrammet innehåller texter, filmer, bilder och övningar som är uppdelade i avsnitt som du går igenom under 7–10 veckor.

Du får stöd av din terapeut på Samtalsmottagningen via veckovis kontakt i det digitala programmet samt bokade möten på samtalsmottagningen.

Vardagar mellan 8.00-17.00 kan du kontakta din terapeut på Samtalsmottagningen via programmets chattfunktion.

 

bottom of page