top of page

1.

Nedstämdhet
Depression

Att känna nedstämdhet och ledsenhet eller att känna sig extra trött i perioder i livet är helt normalt. Det är också helt normalt att uppleva nedstämdhet om man går igenom svåra saker i livet. Ofta tar man sig igenom en sådan period på egen hand.

Ibland kan dock problemen kvarstå och övergå i en djupare nedstämdhet eller depression. Vid depression hänger känslor av sorgsenhet och tomhet kvar under en längre period. Det orsakar ett lidande och har en negativ inverkan på livskvaliteten när livet känns tungt och det blir svårare att orka med vardagen.

Några vanliga symptom på depression är att man under minst två veckor, större delen av tiden upplevt:

  • Svårighet att känna glädje eller intresse för sådant som man vanligtvis brukar tycka är roligt eller intressant 

  • Känna ledsamhet, nedstämdhet, oro, hopplöshet, ångest, grubbla, svårt att sova

  • Bli alltmer passiv, inaktiv, dra sig undan sociala sammanhang, sluta med vanliga fritidsintressen

  • Känna skuldkänslor, självförebråelser, ha självkritiska tankar, självmordstankar

  • Svårt att fokusera och koncentrera sig 

KBT-terapi är en effektiv behandlingsmetod som fungerar för många som lider av depression.

KBT-behandlingen vid depression fokuserar på beteendeaktivering. Det innebär i praktiken att man får lära sig utmana negativa förväntningar, tankemönster och känslor och istället testa och utvärdera alternativa tankar och beteendemönster.

Exempel på beteenden som kan behöva öka är sociala aktiviteter, fysisk aktivitet, och kost- och sömnrutiner. Samtidigt kan det vara aktuellt att minska förekomsten av oro, ältande och olika typer av flykt- och undvikandebeteenden.

Om du har påträngande tankar om att skada dig själv eller att ta ditt liv är det viktigt att du söker hjälp via 112 eller närmaste akutpsykiatrisk mottagning, mer information finns på www.1177

bottom of page