top of page

4.

Stress
Utmattning

Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning under längre perioder kan orsaka stressrelaterade symtom och utmattning. Vanliga stressrelaterade problem är sömnstörningar, högt blodtryck och försvagat immunförsvar. Känslomässiga reaktioner är nedstämdhet, ångest, rastlöshet, trötthet och känsla av otillräcklighet. Även minnet och koncentrationsförmågan kan påverkas.

 

Kognitiv beteendeterapi är en hjälpsam och vanlig terapimetod för den som upplever hög stress eller har drabbats av utmattningssyndrom.

Behandlingen inleds med en kartläggning av hela livssituationen för att identifiera belastning kopplat till stress, både i privatlivet och i arbetslivet. 

Därefter planeras och genomförs behandling utifrån individuella behov för att hitta det som ger återhämtning. I stressbehandling får man verktyg att förhålla sig till yttre- och inre krav. Det kan även ingå verktyg för att hantera oro, negativa tankar och höga prestations krav. Inför avslutning av behandlingen görs en vidmakthållandeplan för att fortsätta hålla i de nya strategierna och och målen vid liv.

bottom of page