top of page

2.

Oro
Ångest

Att uppleva oro och ångest ibland är helt normalt, alla människor känner ångest ibland i livet, det hjälper oss vid fara eller när man behöver hantera svårigheter av olika slag.  Ångest är en kraftig oro, det är kroppens signal på att något är fel och måste åtgärdas, det är en naturlig följd av att man upplever något som ett hot.

När hotet är verkligt är ångesten bra att ha. Dock kan det vara svårt för hjärnan och kroppen att skilja på när ångesten är funktionell eller inte. 

Vanligt förekommande symtom vid ångest är hjärtklappning, svettningar, tryck över bröstet och svårigheter att andas. Man kan även uppleva rastlöshet, muskelspänningar, irritation, koncentrationssvårigheter och sömnproblem.

Vanliga orosteman som väcker oro och ångest är familj, ekonomi, hälsa och framtiden. Den egna tilltron till förmågan att hantera svårigheter minskar och man överskattar sannolikheten att något negativt ska ske. 

Oro är tankar om framtiden som är negativa. Oron bottnar i en intolerans för osäkerhet och börjar vanligtvis med ”tänk om..?”-frågor. 

KBT-behandling mot ångestproblematik och oro bygger på evidensbaserade KBT-tekniker för att hantera oro och ångest. Inledningsvis görs en noga kartläggning av oron och ångesten, vad som triggar den och vad det leder till. Utifrån kartläggningen avgörs vilka moment som ingår i behandlingen. KBT-behandling har ett tydligt fokus på här och nu, ofta får man stegvis och på ett kontrollerat sätt utmana sig och närma sig de tankar eller situationer man fruktar. Målsättningen vid behandling av ångest är inte att man ska bli fri från sin ångest, utan att man ska bli av med upplevelsen av att oron är okontrollerbar. 

Med hjälp av olika verktyg och nya förhållningssätt får man träna sig i att hantera sina orostankar på ett mer konstruktivt sätt för att hantera sin osäkerhet och bryta oro, ältande och grubblerier. ​I KBT-behandling får man också lära sig mer om ångest och känslor, man får öva på att lägga märke till situationer och triggers, vad som händer i kroppen, tankar som dyker upp, vad man gör och vilka kort- och långsiktiga konsekvenser det får.

bottom of page