top of page

Om oss

Välkommen till Samtalsmottagningen i Sandviken

Ibland behövs hjälp och vägledning i att förändra våra liv i den riktning som vi själva vill. Vi kan känna att det är dags att bryta invanda mönster och att hitta mera fungerande strategier.

Samtalsmottagningen är en privat mottagning som bland annat behandlar stress, utmattning, ångest och oro, depression, sömnproblem och livsstilsförändring. Behandlingen sker med kognitiv beteende-terapi (KBT).

Vi finns på Sandbacka Park i Sandviken

  • Depression

  • Oro

  • Ångest

  • Stress

  • Låg självkänsla

  • Utmattning

  • Sömnsvårigheter

  • Livsstil

pampas gräs
bottom of page